Štruktúra

Štruktúra

VÝKONNÝ VÝBOR FK SPARTAK VRÁBLE
(zvolený valným zhromaždením dňa 26. júna 2018)

Marián Bafrnec – Prezident klubu, je jeho štatutárnym zástupcom.
email: prezident@fkspartakvrable.sk
 

Jozef Valach – Má na starosti ekonomické zaležitosti klubu.
email: ekonom@fkspartakvrable.sk

Miloš Husár – Vo svojej kompetencií má správu štadióna.

Ján Zrubec – Zastrešuje všetky administratívne záležitosti klubu.
email: tajomnik@fkspartakvrable.sk

Miroslav Reischl – Športový manažér, zaujíma sa aj o činnosť Požitavskej futbalovej akadémie.
email: manager@fkspartakvrable.sk

Ladislav Kováč – Zabezpečuje komunikáciu a marketing.

Jozef Bušovský – Má na starosti spoluprácu s okolitými futbalovými klubmi.